Požární ochrana očima dětí

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každoročně literární a výtvarnou soutěž pro děti zaměřenou na oblast požární ochrany. Propozice soutěže pro aktuální ročník 2018 si můžete stáhnout Propozice POOD- pro rok 2018Základní kolo končí 28. 2. 2018

a)      vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.),

 

b)      nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive s okresními a krajskými radami mládeže. Spolupráce ostatních odborných rad se tímto nevylučuje.

 

 Podmínky soutěže:

Soutěž je organizována pro zařízení

-   školská - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnasia, střední školy, učiliště,

-  mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

 

Soutěž má tři části:

1.      literární

2.      výtvarnou

3.      zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)  

 

     a probíhá v několika věkových kategoriích

 

Adresa OSH Hodonín pro odeslání prací ze základních kol:

SH ČMS - OSH Hodonín

Tyršova 332

Bzenec 696 81

 

Více informací naleznete v propozicích (viz výše)