Dokumenty - mládež

 

Rozdělení věkových kategoriích PLAMEN a dorost 2023/2024

Kontrola materiálu

 

Směrnice hry PLAMEN platné od 1.9.2022

Komentář ke směrnici hry Plamen 2023

Příloha č. 1 - Přihláška

Příloha č. 2 - Oznámení o přestupu

Příloha č. 3 - Protest

Směrnice pro činnost dorostu platné od 1.9.2022

Technická příloha pravidel PS 2018

Komentář ke směrnici dorostu 2023

 

Pravidla Závodu hasičské všestrannosti a brannosti - nové

Příloha 1 - Formulář protestu

Příloha 2 - Startovní karta

Příloha 3 - K2 Orientace v přírodě

Příloha 4 - K5 Požární ochrana

Příloha 5 - K6 Základy první pomoci: mladší, starší, dorost

Příloha 6 - K7 Ochrana obyvatelstva: evakuační zavazadlo, tísňová volání, záchranářská ulička

Příloha 7 - K8 Orientace v terénu

K3 Uzlování

Pomocná karta pro rozhodčí

Instruktážní video k ZHVB

 

Statut rozhodčích soutěží mládeže platný od 20.1.2022 

Program pro testování rozhodčích soutěží mládeže verze 2023

 

Statut odborných rad mládeže platný od 14.6.2012

Směrnice pro činnost s kolektivy MH platná od 14.6.2012

 Učební texty pro vedoucí a istruktory kolektivů MH vydané v roce 2008

 

Pravidla TFA MH okresu Hodonín - aktualizace k 1.9.2019

Pravidla TFA dorostu okresu Hodonín - aktualizace k 1.9.2019

 

Doporučení ÚORM k hodnocení disciplín hry Plamen a dorostu

Kontrola a měření materiálu - prezentace

Registrační list kolektivu MH

Pravidla Velké ceny MH okresu Hodonín

Formuláře výsledkových listin PLAMEN:

Celkové výsledky, Požární útok, Štafeta pož. dvojic, Štafeta 4x60, Štafeta CTIF