Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Výsledky z Velké

26.03.2011 20:54
V sekci Mládež/Výsledky najdete výsledovku z dnešní soutěže mladých hasičů.

Materiály odborné přípravy

21.03.2011 20:21
V sekci Velitelé/Odborná příprava najdete nyní kompletní řady metodických listů Bojového řádu a Cvičebního řádu. Postupně přibudou další materiály...

Halová soutěž Dubňany

21.03.2011 20:17
První letošní soutěž mladých hasičů zařazená do Velké ceny je za námi. Výsledky najdete už dnes na stránce Mládež/Výsledky, děkuji za perfektní...

Upozornění pro správce členské evidence SDH

20.03.2011 11:01
Žádám tímto všechny správce elektronické členské evidence, kteří ještě neobdrželi přístupová hesla, aby mě kontaktovali na email: tomlet@email.cz K...

Výklad pravidel požárního sportu

14.03.2011 16:46
Sekce požárního sportu GŘ HZS vydalo 16. února závazný výklad některých pravidel požárního sportu jako podnět na některé sporné otázky a náměty...

Rada velitelů

13.03.2011 15:35
Ve středu minulého týdne zasedala okresní odborná rada velitelů. Zápis z jednání je uložen v sekci Velitelé/Rada velitelů .

Školení rozhodčích zrušeno!

06.03.2011 17:26
Školení rozhodčích požárního sportu se pro zájem pouze 2 uchazečů ruší. Náhradní termín bude v případě zájmu na podzim nebo na jaře příštího roku.
<< 77 | 78 | 79 | 80 | 81 >>