Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Usnesení ze shromáždění představitelů SDH

01.02.2011 11:02
Do sekce Organizace bylo přidáno usnesení ze Shromáždění představitelů sborů okresu Hodonín, které proběhlo v sobotu 29.1. v sále U Polášků v...

Novinky a aktualizace

30.01.2011 14:04
 Do sekce Mládež byly přidány informace o soustředění dorostu Jihomoravského kraje, do Dokumentů vloženy pravidla Velké ceny MH a přidána...

Aktuální dění

20.01.2011 17:41
Na stránky byla vložena pozvánka na Shromáždění představitelů SDH, zápis z výkonného výboru OSH a termíny školení členů JSDHO na HZS Hodonín.

Několik úprav a novinek

15.01.2011 09:06
Obsahový blok Novinky byl přesunut z úvodní stránky na samostatný odkaz. Dále byl vložen aktuální seznam rozhodčích pro mládež a dorost, vloženo...

Doplnění a aktualizace

07.01.2011 17:12
Na stránky byla vložena pozvánka na zasedání rady mládeže, registrační list MH ke stažení, vzor Návratky JSDHO pro velitele dle aktuální podoby...

Aktualizace

20.12.2010 18:13
Do sekce Organizace byly přidány zápisy z minulých VV OSH, do dokumentů ke stažení byl vložen formulář pro přidělení přístupových práv pro SDH do...

Výpis aktuálních zásahů

16.12.2010 12:41
Do sekce Velitelé byl přidán blok s výpisem aktuálních mimořádných událostí v okrese Hodonín. 
<< 78 | 79 | 80 | 81 | 82 >>