Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Doplnění a aktualizace

07.01.2011 17:12
Na stránky byla vložena pozvánka na zasedání rady mládeže, registrační list MH ke stažení, vzor Návratky JSDHO pro velitele dle aktuální podoby...

Aktualizace

20.12.2010 18:13
Do sekce Organizace byly přidány zápisy z minulých VV OSH, do dokumentů ke stažení byl vložen formulář pro přidělení přístupových práv pro SDH do...

Výpis aktuálních zásahů

16.12.2010 12:41
Do sekce Velitelé byl přidán blok s výpisem aktuálních mimořádných událostí v okrese Hodonín. 

Jednání výkonného výboru

13.12.2010 22:20
Ve čtvrtek zasedal na svém posledním letošním zasedání výkonný výbor OSH Hodonín. Byl vložen zápis z jednání. 

Nové dokumenty

30.11.2010 18:59
Do sekce dokumenty byl vložen nový Statut odborných rad a Metodický pokyn o odznaku Hasič. Byla vložena pozvánka a propozice na soutěž mladých hasičů...

Aktualizace

27.11.2010 10:25
Do sekce mládeže byly přidány výsledky letošního braňáku, ve sportu je vložen rozpis utkání malé kopané na předvánočním turnaji na Želvě v...

Diskuze

21.11.2010 13:06
Na stránky byla vložena staronová Návštěvní kniha, dofám, že se v ní začnou postupně objevovat vaše příspěvky a náměty. Napište mi hodnocení...
<< 79 | 80 | 81 | 82 | 83 >>