Požární ochrana očima dětí

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje již 47. ročník literárně - výtvarné soutěže
 
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021
 
Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.)
 

Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových kategoriích:

 
1. literární
max. 2 strany formátu A4 psané rukou
nebo písmem standartní velikosti (např. Times New Roman 12)
 • L 1: žáci 3. - 5. ročníku ZŠ
 • L 2: žáci 6. - 7. ročníku ZŠ a 1. - 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
 • L 3: žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií (tercie, kvarta)
 • L 4: studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií a 1. - 4. ročníku čtyřletých gymnázií (kvinta - oktáva), SŠ a OU
 
2. výtvarnou
pouze ve 2D provedení maximálně ve formátu A3 (421 x 297 mm)
 • M 1: mladší děti do 5 let (v roce 2021 dovrší 5 let) - mateřské školy
 • M 2: starší děti od 5 let do ukončení docházky v MŠ - mateřské školy
 • ZŠ 1: žáci 1. - 2. ročníku ZŠ
 • ZŠ 2: žáci 3. - 5. ročníku ZŠ
 • ZŠ 3: žáci 6. - 7. ročníku ZŠ a 1. - 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
 • ZŠ 4: žáci 8. - 9. ročníku ZŠ, 3. - 8. ročníku osmiletých gymnázií a 1. - 4. ročníku čtyřletých gymnázií (kvinta - oktáva), SŠ a OU
 • ZUŠ 1: žáci základních uměleckých škol ve věku 6 - 10 let
 • ZUŠ 2: žáci základních uměleckých škol ve věku 11 - 15 let
 • K 1: děti a mládež praktických a speciálních škol ve věku 6 - 10 let
 • K 2: děti a mládež praktických a speciálních škol ve věku 11 - 18 let
 
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií
téma: ''Dopravní nehody na železničních přejezdech - náročný úkol pro hasiče.''
 • DT 1 (prezentace ve formátu .ppt [10 - 20 snímků]): žáci a studenti ve věku 12 - 18 let
 • DT 2 (video ve formátu .wmw [max. 3 minuty]): žáci a studenti ve věku 12 - 18 let
 
 
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena:
1) označením kategorie (písmeno + číslo)
2) jménem a příjmením autora
3) věkem autora
4) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu 
5) názvem a adresou školy, SDH nebo jiné zájmové dětské organizace, třídou, popř. telefonním číslem na kontaktní osobu.
 
Své práce můžete posílat do 26. 3. 2021 na adresu OSH Hodonín:
SH ČMS - OSH Hodonín
Tyršova 332
696 81 Bzenec
 
nebo také nově elektronicky formou scanu nebo fotografie s obrázkem na emailovou adresu Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva:
 
Důležitou přílohou emailu je Průvodní list POODM 2021, kde každý účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku včetně vyjádření GDPR (souhlas s GDPR nemusí vyplňovat členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - ten byl poskytnut již při vstupu do spolku).
Případné dotazy můžete zasílat přímo na emailovou adresu Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva nebo na emailovou adresu franta.salcak@seznam.cz
 

Propozice soutěže ke stažení

Průvodní list