Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3254 členů v 61 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Soutěž ve Vracově zrušena

01.09.2018 06:59
Dnešní soutěž v šedesátkování ve Vracově se z důvodu nezpůsobilosti terénu ruší. Uskuteční se v náhradním termínu.

Soutěže TFA mladých hasičů a dorostu

31.08.2018 22:58
Soutěže TFA mladých hasičů a dorostu se letos uskuteční v prostoru fotbalového stadionu v Hodoníně na ulici Koupelní s výstupem po schodišti přilehlé...

Ztráty a nálezy z tábora

29.08.2018 10:25
Nechybí vám po příjezdu z tábora něco v tašce? Tady je seznam věcí zapomenutých na hasičském táboře. K doptání a vyzvednutí u Jany...

Šedesátkování ve Vracově

24.08.2018 20:28
Sbor dobrovolných hasičů Vracov si vás dovoluje pozvat na soutěž v disciplíně běh na 60 m a 100 m s překážkami. Soutěž se koná v sobotu 1. září 2018...

Zemřel starosta SH ČMS pan Karel Richter

19.08.2018 10:11
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing....

Soutěž v Hrubé Vrbce

09.08.2018 10:27
Sbor dobrovolných hasičů Hrubá Vrbka si Vás dovoluje srdečně pozvat na 6. ročník soutěže, zařazené do Ligy mladých hasičů Jihomoravského a...

Soutěž v Hroznové Lhotě

09.08.2018 10:25
Sbor dobrovolných hasičů Hroznová Lhota si Vás dovoluje srdečně pozvat na 6. ročník soutěže, zařazené do Ligy mladých hasičů Jihomoravského a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>