Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3254 členů v 61 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Okresní hasičský tábor

21.02.2019 18:57
Odborná rada mládeže a OSH Hodonín organizuje i v letošním roce letní tábor pro děti. Letos se uskuteční v RS Dopravák Smraďavka (Buchlovice) v...

Valná hromada vedoucích mládeže

20.02.2019 18:44
Okresní odborná rada mládeže svolává valnou hromadu vedoucích mládeže okresu Hodonín. Porada se uskuteční v pátek 1. března 2019 ve...

Velická hala 2019

14.02.2019 12:46
SDH Velká nad Veličkou si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník soutěže mladých hasičů  „VELICKÁ HALA“, která se koná sobotu...

Krajské cvičení složek IZS

04.02.2019 16:50
Dne 2. dubna 2019 proběhne ve večerních hodinách v areálu Brněnského výstaviště Krajského taktického cvičení složek Integrovaného záchranného...

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

25.01.2019 12:20
Na základě požadavku MŠMT, které vytvořilo rejstřík sportovních organizací, vydalo SH ČMS novou Směrnici sportovních oddílů SH ČMS....

Rozhodčí soutěží mládeže I. kvalifikačního stupně

09.01.2019 07:32
Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS tímto vyhlašuje termín pro složení zkoušky rozhodčího soutěží mládeže SH ČMS - I. kvalifikační stupeň, a to...

Odborná příprava jednotek v roce 2019

18.12.2018 18:33
Ústřední odborná rada represe zveřejnila témata pravidelné odborné přípravy členů JSDHO na rok 2019 doporučené GŘ HZS a navazující dokument Výcvikový...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>