Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3288 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Investiční dotace pro JSDH obcí

15.04.2021 07:48
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí...

LETNÍ KEMPY – nová dotační výzva MŠMT!

04.04.2021 13:46
DŮLEŽITÉ aktuální informace pro vedoucí kolektivů mladých hasičů! Pokud máte zájem v prázdninových měsících uspořádat LETNÍ KEMP zaměřený...

Zemřel pan Antonín Polášek

23.03.2021 20:38
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil dlouholetý hasič, pan Antonín Polášek z Vracova.

Zemřel pan Petr Viktorin

04.03.2021 20:09
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil hodonínský dobrovolný hasič, pan Petr Viktorin. Hasiči byli jeho život, obětavý člověk, který rád...

Zemřel pan Ivan Musil

02.03.2021 22:36
S hlubokým zármutkem oznamuje SH ČMS, Krajské sdružení hasičů JMK a Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna, že nás náhle opustil bratr Ivan...

Požární ochrana očima dětí

21.02.2021 21:11
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje již 47. ročník literárně - výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021. Podrobnější...

Zemřel pan Karel Stašek

01.02.2021 19:03
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen, pan Karel Stašek z Milotic.  
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>