Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3254 členů v 61 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Školení rozhodčích mládeže

25.02.2018 11:55
Oznamujeme všem zájemcům, že ve dnech 17. a 18.3.2018 se uskuteční školení rozhodčích mládeže (Plamen + dorost). Zahájení školení je v 9.00 hod. v...

Zemřel nprap. Jiří Maruštík

16.02.2018 08:27
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 14.2.2018 zemřel vedoucí strojní služby HZS JmK ÚO Hodonín nprap. Jiří Maruštík.

Valná hromada vedoucích mládeže

08.02.2018 21:46
Okresní rada mládeže tímto svolává valnou hromadu vedoucích mládeže okresu Hodonín, která se uskuteční v pátek 23.2.2018 v 19 hod. ve školní jídelně...

Hasičský tábor 2018

14.01.2018 22:52
Kapacita táboru je již zcela zaplněna!     OSH Hodonín a DDM Ždánice pořádají letní tábor "Po stopách templářských rytířů"....

Dotace MŠMT - Můj klub 2018

07.12.2017 13:48
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. prosince zveřejnilo na svých webových stránkách informace o dotačních programech ve sportu pro rok...

Zkoušky odbornosti Hasič I. stupně

07.12.2017 13:43
Ústřední odborná rada represe oznamuje, že dne 16. 2. 2018 se budou konat v Hotelu Přibyslav zkoušky odbornosti Hasič I. stupně. Podrobné...

Vysvětlení přepravy osob v DA

02.12.2017 12:04
Na základě jednání VV SH ČMS  byl vydánmateriál, kde je vysvětleno jak a kdo může řídit DA a koho v něm může vozit. Materiál můžete najít...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>