Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3254 členů v 61 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Soutěže Ratíškovice

06.06.2018 13:21
Sbor dobrovolných hasičů v Ratíškovicích zve na XXXXII. ročník soutěže hasičských družstev "O putovní pohár SDH Ratíškovice", která se...

Výročí SDH Žeravice

03.06.2018 15:13
Sbor dobrovolných hasičů Žeravice všechny zve na oslavy 120. výročí založení sboru. Podrobnější plakát s programen naleznete v pozvánce.

Výsledky TFA - Brno

03.06.2018 14:57
V sobotu 2. června 2018 se uskutečnilo TFA mladých hasičů na výstavišti v Brně. Kompletní výsledky jsou ke stažení zde.

Poděkování

31.05.2018 11:06
Vážené hasičky a hasiči,   děkuji Všem našim sborům za účast na setkání praporů SH ČMS při příležitosti festivalu RE:PUBLIKA. I když...

Soutěž MH Petrov

22.05.2018 07:39
Sbor dobrovolných hasičů v Petrově pořádá 27. května 2. ročník Memoriálu Josefa Javornického jako soutěže mladých hasičů. Více...

Soutěž mladých hasičů v Mistříně

14.05.2018 08:13
SDH Mistřín pořádá dne 20.5.2018 soutěž “O Pohár starosty SDH” v kategoriích mladší a starší žáci. Více v pozvánce.  

Soutěž TFA mladých hasičů Brno

10.05.2018 21:17
V rámci oslav 100. výročí republiky se na brněnském výstavišti 2.6.2018 uskuteční soutěž TFA mladých hasičů. Propozice soutěže a podrobné pravidla si...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>