Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3491 členů v 63 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Kontrola členské evidence SDH

13.10.2016 21:38
Mohli jste si všimnout, že v centrální evidenci došlo ke změně registračnch čísel členů SDH. Po této nové řadě registračních čísel členů je zapotřebí...

Dotace na volnočasové aktivity MH

11.10.2016 19:13
Na konci léta vyhlásilo Okresní sdružení hasičů Hodonín na základě návrhu OORM možnost zažádat si o dotaci na volnočasové aktivity MH. Všechny sbory...

Rozhodčí ZPV - 15. 10. 2016

09.10.2016 20:13
Kvůli odhlášení několika rozhodčích došlo ke změně obsazení jednotlivých stanovišť, prosím všechny členy týmu rozhodčích, aby si prošli v NOVÝCH...

Evidence aktivních sportovců

09.10.2016 17:11
Evidence AKTIVNÍCH SPORTOVCŮ V SDH Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání...

Akademické MČR TFA

06.10.2016 20:05
Dnes, ve čtvrtek 6. října proběhlo v Ostravě Akademické mistrovství České republiky v disciplínách TFA. Opět měl náš okres v soutěži svého...

Známe výsledky MČR TFA DH

02.10.2016 10:10
MČR TFA  V sobotu 1. října 2016 proběhlo II. mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA.  Reprezentace našeho...

Školení rozhodčích MH a dorostu

19.09.2016 22:23
Školení se týká všech stávajících rozhodčích II. stupně s kvalifikací rozhodčí MH a dorostu. Protože dne 1. 9. 2016 došlo ke změně pravidel...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>