Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3254 členů v 61 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Hejtman vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

19.07.2017 07:49
Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek podepsal v úterý 18. července 2017 na návrh krajského ředitele Hasičského záchranného sboru České...

Seřízení motoru PS 12

15.07.2017 12:25
Firma VZV Veselý z Rohatce nabízí spolupráci formou seřízení motorové části PS 12. Kontakt na firmu naleznete na webových...

Zemřel pan Pavel Tomčala

08.07.2017 21:23

Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích

29.06.2017 08:49
Pobočné spolky SH ČMS (tedy i SDH) jsou právní osobnostmi s právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku - oddíl Spolkový...

Novinky v dokumentaci pro pořadatele táborů

20.06.2017 10:08
Níže naleznete odkaz na článek publikovaný na serveru ADAM.CZ, týkající se novinek v dokumentaci dětských...

Hasičská noc v petrovských PLŽÍ

20.06.2017 10:03
Sbor dobrovolných hasičů Petrov si vás dovoluje pozvat na hasičskou noc, která proběhne v sobotu 1. července v petrovských Plží. Pro případné...

Propozice krajského kola PS

20.06.2017 10:00
Krajské kolo požárního sportu proběhne v sobotu 5. srpn 2017 v Brně na stadionu VUT. propozice soutěže
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>